img
img
Chủ nhật, 28/11/2021 12:42:01
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa (06/9/1967 – 06/9/2021)
Thứ 2, 06/09/2021 15:30:33

"Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”.

Ảnh: Internet

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Thư gửi đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng đồng bào, chiến sĩ miền Nam ngày 06 tháng 9 năm 1967, nhân dịp Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam công bố bản Cương lĩnh chính trị. Bức thư được đăng trên Báo Nhân dân, số 4903, ra ngày 13 tháng 9 năm 1967.

Đây là thời điểm quân và dân cả nước đang tích cực đẩy mạnh kháng chiến, từng bước đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ xâm lược. Ở miền Nam, cuộc kháng chiến có bước phát triển mạnh mẽ, giành được nhiều thắng lợi quan trọng, uy tín và vai trò của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ngày càng được nâng cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và đánh giá cao vai trò của đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng, đó chính là sức mạnh vô địch để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Lời của Bác là sự động viên, khích lệ đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta ở miền Nam, đồng thời là động lực tinh thần to lớn, có tác dụng phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh để chiến thắng kẻ thù.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, để Đảng, Nhà nước quán triệt và cụ thể hoá trong lãnh đạo tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là cội nguồn sức mạnh để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Những thành tựu bước đầu của hơn 30 năm đổi mới có ý nghĩa quan trọng đặt nền móng và tạo đà cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo nhằm phát huy những thành tựu trong giai đoạn mới, đưa đất nước ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết thống nhất là nét đặc sắc trong bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, trở thành một trong 10 lời thề danh dự của người quân nhân cách mạng, không ngừng được củng cố và phát huy. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, quân đội là công cụ sắc bén để chiến đấu bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để tăng cường sức mạnh chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trong quân đội phải luôn quán triệt và xây dựng khối đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng. Trên cơ sở đoàn kết thống nhất trong nội bộ, không ngừng tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân; đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Mộng Tuyền

Nguồn: Sưu Tầm


 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img Bài mới nhất
Thứ 7, 27/11/2021 20:48:38
TỈNH ĐOÀN CÀ MAU HỖ TRỢ VỐN CHO THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP THÔNG QUA NGUỒN LỰC CỦA BAN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH CÀ MAU
Thứ 7, 27/11/2021 10:08:30
TỈNH ĐOÀN CÀ MAU THỰC HIỆN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ẤP NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021
Thứ 6, 26/11/2021 15:31:20
Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp với CLB Du học sinh tỉnh Cà Mau
Thứ 6, 26/11/2021 14:51:55
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống cachs mạng của Ddảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2021)
Thứ 6, 26/11/2021 09:37:00
Công tác hỗ trợ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của ĐV, TN trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó ...
Thứ 6, 26/11/2021 09:03:05
V/v tăng cường tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Quân sự và Quốc phòng năm 2021
Thứ 6, 26/11/2021 08:55:07
Tổ chức lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội dành cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi năm 2021
Thứ 5, 25/11/2021 16:33:54
DIỄN ĐÀN THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP NĂM 2021- NƠI CHIA SẺ KINH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP CỦA TỈNH ĐOÀN – ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH ...
Thứ 5, 25/11/2021 14:20:19
TỈNH ĐOÀN – ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP ĐỔI ...
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla