img
img
Thứ 3, 27/07/2021 02:23:57
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng (12/7/1946 – 12/7/2021)
Thứ 2, 12/07/2021 10:26:50

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 12-7-1946, lực lượng An ninh nhân dân (ANND) đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Chiến công ngày 12-7-1946 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta thoát ra khỏi tình thế khó khăn nhất. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng ANND Việt Nam và ngày 12-7-1946 được xác định là ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bất luận trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng an ninh đã lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đập tan mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của địch, giữ vững an ninh vùng tự do, các khu căn cứ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước; dựa vào nhân dân tổ chức lực lượng triệt phá hàng ngàn tổ chức, ổ nhóm gián điệp, tay sai, trấn áp hàng ngàn tổ chức phản động; tiến hành diệt ác, phá tề, trừ gian, bóc gỡ cơ sở của địch; truy quét, tiễu trừ hàng ngàn tên phỉ; “giăng bẫy” bắt gọn hầu hết toán gián điệp biệt kích của Mỹ-ngụy tung ra miền Bắc; làm thất bại âm mưu “đánh cộng sản trong lòng cộng sản” của địch, thu hàng chục ngàn tin tình báo có giá trị giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chiến lược đấu tranh với địch.

Trong bão táp chiến tranh, lực lượng an ninh miền Nam ra đời, không ngừng củng cố, phát triển, kiên cường bám đất, bám dân, tổ chức hàng nghìn trận đánh táo bạo diệt ác, phá kìm, trừ gian; tích cực đấu tranh, khám phá hàng trăm vụ cài cắm nội gián vào căn cứ kháng chiến, đánh đuổi, tiêu diệt hàng nghìn tên gián điệp, biệt kích, thám báo xâm nhập vùng giải phóng; vô hiệu hóa các kế hoạch “Tình báo đại chúng”, “Kế hoạch Phượng Hoàng” của các cơ quan tình báo Mỹ, ngụy; tiến hành cải tạo hàng vạn đối tượng tay sai, chỉ điểm; bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo, khu căn cứ, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, làm nên những chiến thắng vang dội mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổ quốc thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng an ninh gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống của nhân dân; tích cực xây dựng thế trận phòng, chống xâm nhập, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và nhân dân tổ chức hàng chục chuyên án bắt và diệt hàng trăm tên gián điệp, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện hoạt động, tiêu biểu là Kế hoạch CM12, chuyên án HM29, làm thất bại kế hoạch hậu chiến của đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch; kề vai, sát cánh cùng bộ đội và nhân dân các tỉnh biên giới dũng cảm chiến đấu chống xâm lược, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước âm mưu thâm độc của kẻ thù đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những năm đầu thập niên 1990, lực lượng an ninh đã đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, chủ động “nắm địch từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát”; đấu tranh làm thất bại các hoạt động tuyên truyền đa nguyên, đa đảng và vô hiệu hóa các chiến dịch phá hoại tư tưởng mang tên: “Chuyển lửa về quê nhà”, “Góp gió thành bão”, “Chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương”... Đấu tranh làm thất bại hàng chục chiến dịch gây nổ, gây bạo loạn, khủng bố mang tên “Chiến dịch Hoa Lan”, “Chiến dịch Hoa Phượng”, “Chiến dịch hòa bình” của các tổ chức phản động lưu vong.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, lực lượng ANND bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tích cực tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật, các chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế-xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, trọng tâm là Năm APEC 2006, 2017; Năm Chủ tịch ASEAN 2010, 2020; Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132; Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008, 2014, 2019; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019; các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Tổ chức lực lượng, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; trong đó đã đấu tranh hàng trăm chuyên án gián điệp, vô hiệu hóa hàng nghìn đối tượng nhen nhóm phản động, âm mưu, ý đồ kích động ly khai, tự trị, khủng bố phá hoại, tập hợp lực lượng, tập dượt biểu tình gây mất an ninh, trật tự và tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” nhằm lật đổ chế độ.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố vững chắc nền ANND, thế trận ANND gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, phòng, chống nội gián, bảo vệ bí mật Nhà nước, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo đảm đoàn kết, thống nhất, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại kinh tế, dùng kinh tế chuyển hóa chính trị; tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Với các thách thức an ninh phi truyền thống, lực lượng ANND tỏ rõ bản lĩnh, tích cực tham mưu và triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin các cơ quan trọng yếu, ngăn ngừa có hiệu quả các cuộc tấn công mạng, các chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không để lan rộng, kéo dài; không để sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, kích động chống phá, gây phương hại đến an ninh quốc gia, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, hàng chục nghìn chiến sĩ an ninh đã chiến đấu can trường và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; hàng nghìn chiến sĩ an ninh đã chiến đấu và hy sinh anh dũng, nhiều đồng chí được tuyên dương, truy phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, như: Võ Thị Sáu, Lê Bình, Tôn Thất Cảnh, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lợi, Bửu Đóa... luôn là những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND học tập, noi theo.

Ghi nhận những đóng góp, thành tích to lớn của lực lượng ANND 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng ANND 4 Huân chương Sao Vàng, 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 32 tập thể, 28 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 412 tập thể, 243 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, lực lượng ANND được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho lực lượng ANND dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống là sự cổ vũ, động viên to lớn và tiếp tục khẳng định những cống hiến của lực lượng ANND đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh của đất nước, cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng gay gắt, nhiều vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, bên cạnh thuận lợi rất cơ bản, cũng đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng ANND không ngừng đổi mới các mặt công tác, tiếp tục điều chỉnh bố trí lực lượng hướng về cơ sở, giải quyết từ cơ sở những vấn đề liên quan an ninh quốc gia; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo những tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn có liên quan an ninh và lợi ích của Việt Nam; tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội, an ninh con người để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phù hợp.

Tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, lợi dụng những mâu thuẫn, bức xúc trong nội bộ nhân dân để chống phá Đảng, Nhà nước; không để các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động tụ tập đông người khiếu kiện và tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

Kiên quyết bảo vệ vững chắc, từ sớm, từ xa an ninh quốc gia; phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Toàn lực lượng ANND Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, mưu trí sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, mãi mãi là “Thanh bảo kiếm” của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mộng tuyền

Nguồn: Sưu tầm

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla