Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2020
Thứ 6, 30/10/2020 15:46:39

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong 3 ngày (từ ngày 26 đến ngày 28/10/2020) Đảng bộ tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. 5 năm qua một khoảng thời gian không phải là dài nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhiệm kỳ qua, tỉnh Cà Mau, phải đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, sạt lở bờ biển, bờ sông, hạn hán, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả một số hàng hoá chủ lực không ổn định, đặc biệt do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Trước khó khăn đó, Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đánh giá cuối nhiệm kỳ có 13/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, 7/20 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế, xã hội ở mức khá trong khu vực; bộ mặt đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên... Mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đạt. Trong đó, kinh tế phát triển khá toàn diện; cơ cấu lại nền kinh tế được thực hiện tích cực và đạt kết quả bước đầu. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được triển khai, thực hiện nghiêm túc, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng, đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện hoàn thành sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kinh tế tư nhân phát triển nhanh, đa dạng ngành nghề, giải quyết nhiều việc làm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh; kinh tế hợp tác phát triển khá, có bước đổi mới. Môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện để thu hút đầu tư; thường xuyên tổ chức họp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhiệm kỳ qua, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 60 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người (tương đương 2.182 USD), tăng gần 1,3 lần so năm 2015. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế đạt được một số kết quả quan trọng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp (trong đó khu vực dịch vụ chiếm 41,7%).

Sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tăng hơn 5% (chỉ tiêu Nghị quyết tăng 4%), cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%). Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng. Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, diện tích nuôi tôm thâm canh 8.720 ha (Nghị quyết đề ra khoảng 20.000 ha), diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 150.000 ha (Nghị quyết đề ra từ 120.000 ha trở lên); tổng sản lượng thuỷ sản 5 năm đạt 2,7 triệu tấn, bình quân tăng 3,7%/năm (Nghị quyết đề ra 2,8 triệu tấn, bình quân tăng 3,9%/năm). Sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn được mở rộng (đạt gần 15.000 ha), năng suất tăng hơn 10% so với sản xuất truyền thống; sản xuất lúa hữu cơ đạt kết quả bước đầu; tổng sản lượng lúa 5 năm đạt 2,5 triệu tấn (Nghị quyết đề ra 3 triệu tấn). Sản xuất rau màu hiệu quả khá, hình thành một số vùng sản xuất tập trung. Kinh tế biển phát triển mạnh, các chương trình đầu tư, hỗ trợ kinh tế biển được triển khai, thực hiện khá tốt; khai thác thủy sản được quản lý tốt hơn, giảm dần tình trạng khai thác trái phép; nguồn lợi thuỷ sản được bảo vệ khá chặt chẽ. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đạt nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đến cuối năm 2020, bình quân toàn tỉnh đạt 15,2 tiêu chí/xã; có 41/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 50% tổng số xã, tăng 29% so năm 2015.

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội 5 năm gần 74.000 tỷ đồng, chiếm 28% GRDP (Nghị quyết đề ra 30%). Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm hơn 26.000 tỷ đồng (tăng 1,3 lần so với nhiệm kỳ Đại hội XIV), đạt 80% chỉ tiêu Nghị quyết. Chi ngân sách hơn 43.000 tỷ đồng, tăng bình quân 14%/năm; thực hiện tốt các giải pháp tái cơ cấu đầu tư công, chi đầu tư phát triển chiếm 40% tổng chi. Hoạt động và tăng trưởng tín dụng khá, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế; nợ xấu được kiểm soát và xử lý khá tốt.

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân 4%/năm; năng lực sản xuất không ngừng tăng lên, tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp chủ lực, như: chế biến thuỷ sản, sản xuất điện, đạm, khí hoá lỏng Sản lượng chế biến hàng thuỷ sản xuất khẩu 5 năm đạt 700.000 tấn (Nghị quyết đề ra 850.000 tấn). Hệ thống lưới điện nông thôn được ưu tiên đầu tư; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện tăng từ 97,5% năm 2015 lên 99,9% năm 2020. Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo đang được đầu tư khai thác, chiều hướng phát triển tốt. Hạ tầng khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp được tập trung đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi, thu hút đầu tư. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 đạt nhiều kết quả tích cực. Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau được thực hiện hoàn thành, phát huy hiệu quả. Tỷ lệ đô thị hoá đến cuối năm 2020 đạt 22,7%.

Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chỉ đạo, thực hiện rà soát, sắp xếp trường, lớp học, giáo viên tinh gọn; chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực ở tất cả các bậc học, cấp học. Giáo dục nghề nghiệp đa dạng hoá các hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo theo nhu cầu việc làm của xã hội; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được chuẩn hoá; cơ sở vật chất và các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục được quan tâm đầu tư phát triển. Ước 5 năm, toàn tỉnh công nhận 90 trường đạt chuẩn quốc gia (nghị quyết đề ra 164 trường), nâng tổng số có 296/522 trường học đạt chuẩn, chiếm gần 57% tổng số trường.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ được triển khai rộng rãi trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đa số các đề tài, dự án được triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Công tác sở hữu trí tuệ và hoạt động quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá thực hiện khá chặt chẽ, đúng quy định.

Văn hoá - xã hội, thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển mạnh, bảo đảm thông suốt, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87%, hộ cận nghèo giảm còn 1,7%; đến năm 2018, toàn tỉnh không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số bác sĩ/vạn dân, số giường bệnh/vạn dân... đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Y tế dự phòng được quan tâm, các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, xử lý tốt, đặc biệt với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được coi trọng và đạt nhiều kết quả; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại đạt kết quả tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hoạt động của Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hội có nhiều đổi mới; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện, đạt kết quả tích cực.

Ban Tổ chức Tỉnh đoàn

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla