Học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp
Thứ 2, 18/11/2019 14:50:51

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh về các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cùng các Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đ/c Nguyễn Hồng Thắm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn triển khai các kết luận của Ban Chấp hành,

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI đến cán bộ Đoàn chủ chốt

Theo đó, tại các đợt sinh hoạt, các buổi tập huấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thông tin, quán triệt về các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số Kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự các buổi Học tập, quán triệt các Nghị quyết

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI

Với nhiều hình thức tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, thanh niên như: tổ chức các lớp tập huấn tập trung, các hội nghị quán triệt cho từng đợt cán bộ, đoàn viên tại địa phương, đơn vị, bên cạnh đó, việc đăng tải nội dung các kết luận trên Website Tỉnh đoàn Cà Mau, Fanpage Tuổi trẻ Cà Mau và trên các trang mạng xã hội của cán bộ Đoàn chuyên trách; Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn chỉ đạo đến các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để thông tin về nội dung các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và một số Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến với tất cả đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị.

Một buổi triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các kết luận

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI do Tỉnh đoàn tổ chức

Kết quả đã có 14 buổi học tập, quán triệt được triển khai (trong đó, cấp tỉnh tổ chức 01 buổi, 13/13 cở sở Đoàn trực thuộc tổ chức) với 100% cán bộ Đoàn chủ chốt của các đơn vị Đoàn trực thuộc tham dự; Số Đoàn viên được học tập, quán triệt 39.992 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%. Số lượng thanh niên được học tập, quán triệt, là 145.660/163.662 thanh niên toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 89%.

Một lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

được triển khai tại cơ sở

Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các nội dung kết luận, Nghị quyết quan trọng của tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng; góp phần rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn./.

Đại Dương

Ban Tuyên giáo TĐ

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla