Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Tọa đàm tìm hiểu Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 - 2022; triển khai 06 bài học lý luận chính trị
Thứ 6, 08/11/2019 15:40:12

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Tọa đàm tìm hiểu Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022.

Tại buổi tọa đàm, hơn 150 đoàn viên, thanh niên được triển khai một số nội dung trọng tâm về Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, trong đó tập trung phân tích ý nghĩa của việc xây dựng hình mẫu người thanh niên có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên có cơ hội trình bày những suy nghĩ của bản thân về việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Công an tỉnh Cà Mau đáp ứng với thời kỳ hiện nay; giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu, những mô hình hay, hiệu quả để học tập.

Thông qua buổi tọa đàm đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

* Trước đó, gần 200 đoàn viên, thanh niên Công an trong tỉnh tham dự Hội nghị triển khai 06 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) và chương trình rèn luyện đoàn viên theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, giai đoạn 2018 - 2022.

Hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 6 bài học: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Hội nghị còn tổ chức quán triệt chương trình rèn luyện đoàn viên theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, giai đoạn 2018 - 2022.

Thông qua Hội nghị, giúp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước.Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Bảo

Đoàn TN Công an tỉnh

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla