Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2019
Thứ 4, 17/04/2019 10:01:07

Tuyên truyền thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (14/4/1999 – 14/4/2019)

I. Quá trình hình thành Thành phố

Thành phố được mở mang cách đây khoảng 300 năm vào thế kỷ thứ XVII, dựng thành một xã với tên gọi “xã Cà Mau”. Những năm 1808 – 1836 dưới thời Gia Long, Minh Mạng, xã Cà Mau được nâng lên thành huyện Long Xuyên thuộc trấn Hà Tiên. Thời Pháp thuộc, thành phố Cà Mau cũng như tỉnh Cà Mau thuộc hạt Rạch Giá. Năm 1903, thuộc tổng Quảng Long, quận Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu. Năm 1956, Quảng Long là Quận lỵ của tỉnh An xuyên. Năm 1976, Quận Quảng Long đổi thành thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải. Đầu năm 1997, tỉnh Minh Hải thực hiện tách, tái lập tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liệu, thị xã Cà Mau trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Cà Mau.

Ngày 14 tháng 4 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/1999/NĐ-CP, thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau, trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Cà Mau.

Ngày 04 tháng 6 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 24/NQ-CP, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường Tân Xuyên và thành lập phường Tân Thành. Sau khi điều chỉnh thành phố có 24.929, 11 ha diện tích tự nhiên; từ 15 đơn vị hành chính lên 17 đơn vị hành chính gồm 10 phường, 07 xã.

Ngày 06/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg công nhận thành phố cà Mau là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Cà Mau.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển; Đảng bộ thành phố đã không ngừng vươn lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Đảng bộ luôn tự đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chỉ đạo xây dựng, phát triển thành phố vươn lên về mọi mặt.

II. Thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển thành phố

1. Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị đạt được những thành tích rất quan trọng, thức đẩy tiến trình đô thị hóa nhanh, góp phần làm cho diện mạo thành phố thay đổi về nhiều mặt

Xác định mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I. Thành phố đã chủ động phối hợp với ngành chức năng điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2025. Cụ thể hóa thực hiện trên 19 đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chi tiết (chỉ tính từ khi có nghị quyết số 03 của Thành ủy). Tập trung nguồn lực thực hiện kỳ quyết các công trình, dự án, quan trọng, gắn với xây dựng, nâng cấp chỉnh trang đô thị khang trang, sạch đẹp…Nhiều công trình trọng điểm được ưu tiên xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và đời sống của nhân dân, đặc biệt là Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cà Mau. Tổng vốn đầu tư xây dựng phát triển trong 20 năm đạt 61.552 tỷ (trong đó đầu tư từ ngân sách nhà nước là 9.355 tỷ, tăng bình quân 20,04%/năm, tăng 38,56 lần so với năm 1999).

Công tác quản lý đô thị được tăng cường, thành phố chủ động đề ra các chủ trương về tăng cường quản lý, sắp xếp trật tự và vệ sinh môi trường được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

2. Kinh tế duy trì được mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Kinh tế, có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, trình độ quản lý và năng lực sản xuất; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân 14% năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 60,49%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 34,92%, nông nghiệp – thủy sản 4,59%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.617 tỷ đồng, tăng bình quân 11,38%/năm tăn gấp 9,22 lần so với năm 1999. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 104 triệu đồng/năm, tương đương 4.633 USD, tăng gấp 15,29 lần năm 1999.

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn không ngừng phát triển và có sự đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế thành phố. Từng bước hình thành các cơ sở trung tâm giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; trung tâm thương mại, hệ thống nhà hàng, khách sạn; các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông và hệ thống giao thông công cộng đường bộ, đường thủy và hàng không. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã đi vào đời sống xã hội, kết quả có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại 02 xã đang chỉ đạo quyết liệt để cuối năm 2019 đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hòa Thành và xã Hoàn Tân).

3. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chất lượng giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực, rút ngắn dần khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành. Thực hiện tốt hơn xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và phong trào xã hội học tập. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo yêu cầu; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ cho việc dạy và học; đến nay xây dựng được 41/87 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 47,12%. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường hàng năm 99,8%.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện có hiệu quả, nhận thức và ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn.

Thành phố đã xây dựng và thực hiện Đề án “Văn hóa đô thị Thành phố Cà Mau đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” đã góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng thực hiện, đến nay có 04 phường được công nhận phường văn minh đô thị (phường 5, phường 2,, phường 7, phường 1). Các giá trị văn hóa, di tích lịch sử truyền thống được quan tâm bảo tồn và phát huy, phục vụ tốt yêu cầu giáo dục truyền thống ở địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể thao, gắn với quản lý chặt chẽ về mặt Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thông tin. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Các vấn đề bức xúc về xã hội được quan tâm chỉ đạo giải quyết trên quan điểm tăng cường kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Công tác đền ơn đáp nghĩa; giảm nghèo thực hiện có hiệu quả. Hệ thống y tế được quan tâm đầu tư, tăng cường bác sĩ về tuyến cơ sở; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, dân số kế hoạch hóa gia đình; tỷ lệ tăng dân số giảm còn 1,04%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 9,6%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%.

4. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, các hoạt động tư pháp có bước tiến bộ, công tác phòng chống tham nhũng ngày càng phát huy có hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đảm bảo thường xuyên sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Củng cố và phát triển lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; thực hiện tốt công tác tuyển quân hàng năm. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu phòng thủ xã – phường đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và duy trì khá tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đấu tranh phòng chống kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các cơ quan tố tụng; trình độ năng lực cán bộ các ngành cơ quan tư pháp không ngừng nâng lên, hoạt động phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm. Công khai, minh bạch việc mua sắm tài sản trong cơ quan, đơn vị; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức đúng theo quy định; công tác cải cách hành chính tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường.

5. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố

Đảng bộ không ngừng lớn mạnh; qua 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố tăng cả về số và chất; từng bước xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Từ có 53 tổ chức cơ sở đảng năm 1999, đến nay Đảng bộ đã có 67 tổ chức cơ sở đảng với trên 7.158 đảng viên, chiếm tỷ lệ gần 3,15% so với dân số.

Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, điều hành và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng lên về nhiều mặt.

Trong quá trình lãnh đạo Đảng bộ thành phố đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa phù hợp và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng và phát triển thành phố. Trong đó, có những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá làm thay đổi diện mạo thành phố, tạo tiền để cho thành phố phát triển nhanh, vững chăc.

III. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

1. Về nguyên nhân

Đảng bộ, dân và quân thành phố luôn nêu cao tinh thần tiến công, kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đoàn thể các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng, phát triển thành phố. Trong đó, có những chủ trương, giải pháp thực hiện làm chuyển biến rõ nét tình hình, tạo được niềm tin và khơi dậy nhiều phong trào thi đua hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với sự nổ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, với khẩu hiệu “chung sức, chung lòng xây dựng, phát triển thành phố văn minh giàu đẹp”, thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo điều kiện giúp đỡ của các ban, ngành cấp tỉnh. Đặc biệt, sự quan tâm đầu tư có hiệu quả các công trình trọng điểm, góp phần cho thành phố phát triển nhanh hơn.

2. Bài học kinh nghiệm

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Từ đó, sáng tạo vận dụng phù hợp và có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhạy bén nắm bắt, xử lý tình hình và kịp thời giải quyết thỏa đáng những bức xúc nảy sinh trong đời sống xã hội. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của cấp trên, gắn liền với huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, đồng thời coi trọng phát huy nội lực là chính để đầu tư phát triển.

Quan tâm sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và đút kết bài học kinh nghiệm thực tiễn. Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng hệ thống chính trị từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phải luôn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Quan tâm công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực. Tích cực, chủ động và kỳ quyết trong công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí…

IV. Một số định hướng xây dựng, phát triển thành phố trong thời gian tới

1. Tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phấn đấu hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020. Từng bước xây dựng, phát triển thành phố có kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, theo hướng hiện đại. Phát triển kinh tế theo cơ cấu “dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp” với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

2. Với vị trí trung tâm về nhiều mặt, vai trò đầu tàu tác động sự phát triển của tỉnh, là đô thị hạt nhân vùng đô thị Tây Nam, thành phố sẽ nỗ lực tăng tốc, phấn đấu đến năm 2025 tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm, tỷ trọng dịch vụ đạt khoảng 70%. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 130 triệu đồng/người.

Việc đẩy mạnh đô thị hóa vẫn được xem là yếu tố cơ bản hàng đầu cho sự tăng tốc, thu hút đầu tư phát triển, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chi tiết các khu chức năng; tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch các cụm dân cư của các xã theo đề án xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản hướng tập trung vốn ưu tiên cho các công trình trọng điểm, các khu đô thị mới và các khu chức năng. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước chủ yếu dành cho các công trình trọng yếu có tính chi phối, tạo động lực,còn lại có cơ chế tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư và tiếp tục huy động đóng góp của nhân dân để nâng cấp hệ thống giao thông nội thị và giao thông nông thôn, đảm bảo nhu cầu đi lại và sản xuất, vận chuyển, trao đổi hành hóa của nhân dân.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 của Thành ủy về thương mại – dịch vụ và du lịch, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng dịch vụ gắn với tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, nâng cấp và xây mới các trung tâm thương mại, tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình du lịch sinh thái để từng bước hình thành một số khu du lịch vườn trên địa bàn, khẩn trương xây dựng sớm đưa vào hoạt động các khu công nghiệp tập trung của thành phố, tạo cơ chế thông thoáng để thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư vào các ngành, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của thành phố để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

4. Quan tâm đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực văn hóa – xã hội để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, nhằm bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội xem đây là một nhân tố, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, xã, phường đạt chuẩn phổ cập trung học phổ thông, đi đôi với mở ra nhiều loại hình dạy nghề; phát triển các loại trường tư thục, dân lập ở các bậc học, nhằm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vạn động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều nội dung, hình thức sinh động để nâng chất các mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, xã đạt chuẩn nông thoon mới, phường văn minh đô thị. Quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động xã hội từ thiện, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, gắn với nâng cao ý thức cộng đồng tự quản của nhân dân ở địa bàn dân cư, để tiến tới mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh và tư pháp, gắn chặt với thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế, văn hóa – xã hội. Tập trung huy động mọi lực lượng; các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, giữu vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong sạch vững mạnh. Phấn đấu hàng năm đưa quân đạt và vượt chỉ tiêu, huấn luyện lực lượng dân quân, dự bị động biên đạt yêu cầu; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và chiến đấu phòng thủ các xã, phường; chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự.

6. Thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ mà trước hết trong từng cấp ủy. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là chú trọng đào tạo nâng cao trình độ đủ sức haonf thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, quan tâm công tác phát triển Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ… xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

7. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhân sự Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ xã – phường, kết hợp chặt chẽ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và vai trò tham mưu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8. Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện tốt nhất để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp xây dựng chưng trình, kế hoạch thường xuyên phát động các chương trình hành động cách mạng, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố là dịp để chúng ta nhìn lại, phấn khởi và tự hào với những kết quả đạt được trong chặng đường đã qua. Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm tích lũy được; Đảng bộ, dân và quân thành phố Cà Mau đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng, phát triển thành phố tiến nhanh, vững chắc trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh ở cực Nam của Tổ quốc./.

Ban Tổ chức Tỉnh đoàn

Sưu tầm

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla