Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2018
Thứ 4, 17/10/2018 08:17:05

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tại đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với định hướng kịp thời tư tưởng, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo Nghị quyết Trung ương 4. Nội dung cam kết xoay quanh các nội dung: Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức lối sống; về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật; về khắc phục sửa chữaa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017; về kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thực hiện việc đánh giá kết quả cam kết rèn luyện của cán bộ vào cuối năm 2018.

Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được thực hiện đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, trên tinh thần xây dựng; thực hiện việc kiểm điểm theo đúng vị trí, chức trách được giao. Bên cạnh việc kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực sở trường công tác, tập trung kiểm điểm một số nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó, tác động tích cực đến tổ chức đảng và đảng viên; trước hết là góp phần hạn chế, ngăn ngừa sai phạm, những tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Chất lượng sinh hoạt Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao, trong đó chú trọng về nội dung, hình thức sinh hoạt. Thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo quý. Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ đã đưa những nội dung của Nghị quyết để thường xuyên kiểm điểm, trao đổi, thảo luận liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sự nêu gương và kết quả thực hiện cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, hiệu quả đấu tranh khắc phục suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Phát huy những kết quả đạt được qua thời gian triển khai Nghị quyết, trong thời gian tới, đơn vị Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai thực hiện, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng và củng cố hoạt động tổ chức Đảng tại đơn vị, nâng cao chất lượng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là cán bộ Đoàn./.

Trung Kiên

Ban Tổ chức TĐ

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla