img
img
Chủ nhật, 24/09/2023 03:20:55
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Tỉnh đoàn triển khai thực hiện chủ trương "1+1", mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội
Thứ 4, 10/10/2018 08:02:04

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn bộ tỉnh Cà Mau lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; nhằm tăng cường các giải pháp mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao tỷ lệ thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện chủ trương “1+1” .

Lễ kết nạp đoàn viên mới

Chủ trương “1+1" được hiểu là mỗi đoàn viên, hội viên vận động, giới thiệu một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội. Để thực hiện chủ trương này, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổng rà soát, nắm thực trạng đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn; làm cơ sở vững chắc để triển khai thực hiện. Toàn tỉnh hiện có khoảng 176.091 thanh niên (bao gồm đoàn viên, hội viên); tuy nhiên, số lượng thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn chiếm khoảng 25.3%; số thanh niên tham gia tổ chức Hội 34.67%. Nguồn lực để triển khai chủ trương “1+1” là rất lớn. Trên cơ sở rà soát, các cơ sở Đoàn có sự phân công, định hướng cho đoàn viên, hội viên lựa chọn thanh niên tiên tiến, tiêu biểu để giới thiệu vào tổ chức Đoàn, Hội; chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trường học và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chi đoàn, Chi hội phân công đoàn viên, hội viên đẩy mạnh mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, Hội; những đóng góp, những thành tựu nổi bật của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước đến các thanh niên chưa tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội; qua đó, vận động, giới thiệu thanh niên tham gia vào tổ chức. Hình thức vận động thông qua vận động trực tiếp, qua các hoạt động, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ; qua các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ thanh niên trong học tập, phát triển kinh tế; qua các trang mạng xã hội...Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn, Hội; từ đó hình thành tâm lý yêu thích, muốn được đứng vào tổ chức.

Với những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã mở được 290 lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn, có 9.625 thanh niên tham gia, qua đó kết nạp 8.994 thanh niên vào tổ chức Đoàn; Kết nạp 5.549 thanh niên vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Hiệu quả bước đầu cho thấy, việc triển khai chủ trương “1+1” góp phần quan trọng trong công tác phát triển đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng trên mọi khối, đối tượng: địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp, công chức, viên chức. Bên cạnh đó đã góp phần không nhỏ nhằm củng cố, nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong tham gia xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội.

Từ những hiệu quả bước đầu mang lại, hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương “1+1” đồng bộ với các nhóm giải pháp khác, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hội viên Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Trung Kiên

Ban Tổ chức TĐ

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla