img
img
Chủ nhật, 24/09/2023 03:10:30
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 04/3/2016 của Ban Tổ chức TW bổ sung về độ tuổi ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
Thứ 4, 13/04/2016 16:35:19

HƯỚNG DẪN SÔ02-HD /BTCTW NGÀY 04/3/2016

CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

__________________

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 02/03/2016 (Công văn số 150-CV/VPTW ngày 03/3/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân), Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1- Điều chỉnh đội tuổi tái cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV và tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với đại biểu nữ giữ chức vụ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định tại Nghị định số 53/2015/NĐ- CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ và Kết luận của Bộ Chính trị (Công văn số 12278-CV/VPTW ngày 04/12/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng) như sau: Tái cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV, sinh từ tháng 11/1958 trở lại đây; tái cử đại biểu Hộiđồng nhân dân chuyên trách nhiệm kỳ 2016-2021, sinh từ tháng 9/1958 trở lại đây.

2- Về độ tuổi ứng cử đạibiểu Hội đồng nhân dân để giới thiệu bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân,Ủy bannhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện như sau:

- Người lần đầu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đủ tuổi tham gia hai nhiệm kỳ hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ: nam sinh từ tháng 5/1961; nữ sinh từ tháng 5/1966 trở lại đây. Đối với đại biểu nữ giữ chức vụ được nghỉhưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định số53/2015/NĐ- CPngày 29/5/2015 của Chínhphủthì đủ tuổi ứng cử lần đầu nếu sinh từ tháng 5/1961 trở lại đây.

- Trường hợp tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì tuổi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện như sau: nam sinh từ tháng 9/1958, nữ sinh từ tháng 9/1963 trởlại đây (riêng đại biểu nữ giữ chức vụ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo Nghị định số53/2015/NĐ- CPngày 29/5/2015củaChính phủ thì đủ tuổiứng cử nếu sinh từ tháng 9/1958 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi).

3- Độ tuổi nhân sự lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phải đủ tuổi công tác theo quy định của Trung ương Hội: cấp xã sinh từ tháng 5/1956trở lại đây; cấp huyện và cấp tỉnh sinh từ tháng 5/1951 trở lại đây.

Những nội dung khác thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghịtraođổi với Ban Tổ chức Trung ương để hướng dẫn, hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình

Nguồn http://quochoi.vn

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla